УСЛУГИ

Разработването и увеличаването на обема и качеството на предлаганите услуги е смисъл и основна насоченост на нашата работа.

Динамичното развитие на Социалните мрежи и Интернет, на техните възможности, предпоставят обективно нарастващата необходимост от присъствие в тях.

В отговор на тази потребност Gama Soft разработва, постоянно актуализира и предлага широка гама от услуги.

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

 

СОЦИАЛЕН ПРОФИЛ

Професионално оформени и ефективно работещи социалните профили стават част от структурата на Вашата фирма, част от продажбите, рекламата и връзките Ви с настоящи и бъдещи клиенти и партньори.

ДИЗАЙН

За Gama Soft изработването и предлагането на графичната визия на Вашият профил в Социалните мрежи не е самоцелен процес. В основата на нашия подход към тази деликатна материя стои акцента върху индивидуалните изисквания на нашите клиенти и конкретните, специфични потребности на техния бизнес от представяне в Социалните мрежи.

ПОДДРЪЖКА

Регистрацията, изработката и публикуването са основните задължителни етапи, през които преминава изграждането на Вашият социален профил. Погрешно е обаче да се мисли, че със стартирането работата по функционалността му е приключила. Тъкмо обратното – тя тепърва започва. Това е работата по поддръжка на профила Ви.

Както стартирането, без непрекъснато развитие, на един бизнес не обезпечава желаните резултати, така и резултатното функциониране на всеки профил е немислимо без периодична актуализация на предоставяната, чрез него информация.

Развитието на Вашия бизнес, създаването на нови продукти или услуги, налага тяхното отразяване и профила Ви, който винаги трябва да бъде актуален, презентирайки Ви пред Вашите клиенти.

Нашият екип следи новостите и тенденциите в развитието на Социалните мрежи. Ние имаме грижата да Ви предлагаме и да реализираме промени във Вашия профил, така че той да бъде винаги актуален и да отговаря на заложените в него цели.

ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ

Те са Вашата виртуална статистика. Чрез нея Вие получавате полезна информация за:

 • Брой харесвания на Вашият профил;
 • Активност:
 • Колко споделяния има на информация публикувана във Вашият профил;
 • олко потребителя „говорят” за Вас;
 • и още и още…
  Доклади и отчети е „златна мина“ с информация за това, как клиентите Ви използват Вашите мрежови канали.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Направете Вашият профил атрактивен. Нека посетителите се връщат отново и отново. Те са Вашите потенциални клиенти!

За да постигнете желания резултат е необходимо да създадете предпоставки. Такива могат да бъдат реализирането на различни промоции, игри и кампании, електронни плащания и други маркетингови инструменти.

Тези допълнителни услуги се реализират, чрез специфичен софтуер, какъвто нашите специалисти ще разработят, в съответствие с Вашите изисквания и съобразен с дейността Ви.

РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ

Социалните мрежи са идеалната среда за реклама на Вашия бизнес.

Планирането и реализацията на рекламни кампании в Социалните мрежи се осъществява при значително по-ниски организационни и производствени разходи, като същевременно се постигат отлични резултати с пълна и автоматизирана отчетност. Точно тя дава възможност за оптимално насочване на кампанията към целеви групи, часови пояси и обем на присъствие (импресии).

С намаляване на разходите за реклама Вие намалявате и себестойността на Вашите продукти или услуги, което ги прави конкурентни на пазара.

 

ИНТЕРНЕТ

 

ДОМЕЙНИ

Регистрация на домейн (електронен интернет адрес) от второ и трето ниво

От второ ниво в зоните:

 • .bg (www.ime.bg)
 • .com .net .org .info .biz (www.ime.com/net/org/info)
 • .tv .cn (www.ime.biz/tv)
 • .us .ca .fr .ch .uk .ca .cc .co .de .nl (www.ime.cc/co/uk/ca)
 • .name (www.ime.name)
  От трето ниво към:
 • www.web.bg (www.ime.web.bg)

ДИЗАЙН

 • Уеб дизайн от типа „Унифициран графичен макет” с възможност за настройване на различни цветови конфигурации по избор на клиента, с цел постигане на желаната визия на макета. Този дизайн е насочен е към прагматичния потребител, като му осигурява оптимално присъствие в мрежата при минимални инвестиции.
 • Избор на дизайн от богата гама готови макети с различна тематика и визия.
 • Изработка на дизайн, по индивидуална концепция.

УЕБ САЙТ

Изработката на Вашия уеб сайт се извършва на няколко етапа:

 • Въз основа на Ваша идея, включваща обща визия, структура и съдържание, нашите дизайнери изготвят графичен проект;
 • След Вашето одобрение на дизайнерското решение, нашите програмисти му придават функционалност, чрез различни програмни инструменти. През последните години широко навлезе и Flash технологията. Възможно е да се спрете на Flash като цялостно решение за изработка или използването му да се ограничи само за отделни елементи – например интродукция.

Изработката може да включва и паралелна версия на един или повече езици.

Не съществуват ограничения в обема на текста и снимковия материал разположен на сайта Ви.

Възможно е и интегриране на допълнителен софтуер с цел повишаване на функционалността на Вашия уеб сайт.

ХОСТИНГ

Предлаганият от Gama Soft хостинг използва оптичната свързаност към световната мрежа от 150 MB/s, която се осъществява чрез двупосочни наземни връзки в партньорство с Пантел (Унгария), Level 3, БТК–Нет и др. Използваме система за осигуряване на динамично маршрутизиране на трафика, което позволява балансиране на капацитетите на външните връзки. Това дава възможност за осигуряване на високоскоростен достъп до сайтовете на клиентите на Gama Soft, като едновременно с това се гарантира и свързаността с българските интернет доставчици. Използваме 1 GB/s и 100 MB/s опорни оптични трасета към Спектър Нет, Мобиком, ITD Network, Лирекс, Битекс, БТК–Нет, Евронет, Българска стопанска камара, Орбител, Нет плюс и др.

Нашите Интернет възли са разположени в климатизирани помещения и разполагат със собствено независимо захранване (UPS), позволяващо им, при авария в електропреносната мрежа, автономна работа до възстановяване на подаването на електроенергия.

При възникване на критична ситуация от какъвто и да е вид, системните администратори реагират своевременно, следвайки разработените от Gama Soft детайлни процедури.

Хостингът на Gama Soft включва:

 • 24 часов мониторинг;
 • Ежедневно резервно копие на потребителската информация;
 • FTP достъп;
 • PHP;
 • Perl;
 • Python;
 • TCL;
 • Java;
 • MySQL;
 • cgi-bin;
 • Server Side Includes (SSI);
 • .htaccess;
 • Secure server (SSL);
 • Mail сървър;
 • POP3, SMTP, IMAP;
 • PGP, PGPMail;
 • Мейлинг листи;
 • Различни статистики и др.

ПОДДРЪЖКА

Регистрацията, изработката и публикуването са основните задължителни етапи, през които преминава изграждането на всеки уеб сайт. Погрешно е обаче да се мисли, че със стартирането работата по функционалността на Вашия сайт е приключила. Тъкмо обратното – тя тепърва започва. Това е работата по поддръжка на сайта Ви.

Както стартирането, без непрекъснато развитие, на един бизнес не обезпечава желаните резултати, така и резултатното функциониране на всеки уеб сайт е немислимо без периодична актуализация на предоставяната, чрез него информация.

Развитието на Вашия бизнес, създаването на нови продукти или услуги, налага тяхното отразяване и на уеб сайта Ви, който винаги трябва да бъде актуален, презентирайки Ви пред Вашите клиенти.

Нашият екип следи новостите и тенденциите в развитието на Интернет пространството. Ние имаме грижата да Ви предлагаме и да реализираме промени във Вашия уеб сайт, така че той да бъде винаги актуален и да отговаря на заложените в него цели.

ПОЩА

Предлагаме Електронна поща, използваща POP3 и SMTP протоколи за достъп през клиентски програми, а също така и позволяваща достъп с IMAP протокол през уеб-интерфейс в потребителските сайтове, отговаря на всички изисквания на нашите клиенти.

Допълнителните възможности на уеб интерфейса, като адресна книга, директории и управление на входящата поща, изискване на отговор за получена от адресанта Електронна поща, увеличават оперативността и превръщат работата с пощата в истинско удоволствие.

По избор на потребителя достъпът може да бъде на различни езици – български, руски, английски, немски, френски, италиански, испански и гръцки.

FTP

FTP е съкращение от File Transfer Protocol и, както показва названието, представлява протокол за трансфер (прехвърляне) на файлове. FTP е един от най-старите протоколи в Интернет, но продължава да бъде най-удобния, най-простия и най-ефективния начин за прехвърляне на файлове.

Това Ви предоставя допълнителна възможност, независимо къде се намирате, да трансферирате файлове от и към уеб сървъри. Така оперативната Ви документация ще бъде с Вас винаги, където и когато е необходимо.

FILE MANAGER

File Manager има същото предназначение както FTP. Дори използва същия протокол. Разликата е че File Manager е уеб-базирано приложение и се зарежда от административен панел без да е необходимо указване на сървър и допълнителна оторизация.

Уеб базираният File Manager Ви дава възможност да актуализирате сами съдържанието (текстове и снимки) на Вашия уеб сайт. Тази услуга е удобна за потребители, чиито сайтове предоставят бързо променяща се информация.

GMS COUNTER

GMS Counter е Вашата виртуална статистика. Чрез нея Вие получавате полезна информация за:

 • Посещенията на Вашия сайт в различни времеви разрези;
 • Посетителите:
  – от кой часови пояс на света са били;
  – техните настройки на монитора (как са виждали сайта Ви);
  – каква операционна система са използвали и още и още…

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Практиката показва, че при ползването на информация от интернет страници у потребителите често възникват въпроси, на които биха искали да получат отговори.

Услугата „обратна връзка“ предоставя възможност и удобство на Вашите посетителите да отправят запитвания директно, чрез форма интегрирана в сайта Ви.

Запитванията достигат до Вас на определена Електронна поща като обикновено Електронно писмо.

SEO

Сега, когато вече имате свой домейн, платен хостинг и Вашия уеб сайт е публикуван в Интернет, все още никой не знае Вашия интернет адрес. Как той да бъде „видим” в Мрежата?

Това става с регистрации в „търсачките”. Търсачките са компютърни роботи, извеждащи, чрез ключови думи URL адресите, в които те се съдържат. Броят на тези роботи в Мрежата надхвърля хиляди.

По-известните от тях са yahoo.com, google.com, excite.com, lycos.com, altavista.com, infoseek.com, nо-referrer.de, search.msn.de, netfactual.com, abacho.de, bbc.co.uk. dinoonline. de, entry.de, whoisreport.com, suche.web.de.

Българското интернет пространство също има своите търсещи роботи – dir.bg, hit.bg, search.bg, info.bg, bol.bg, need.bg и др.

Тези регистрации водят до практическата посещаемост на страниците и популяризирането на дейността Ви. Когато потребител въведе думи, уточняващи параметрите на неговото търсене, съответстващи на заложените от Вас ключови думи, търсещите роботи извеждат URL адреса на Вашия уеб сайт.

Статистиката показва, че около 90 % от трафика към уеб сайтовете се генерира най-вече чрез търсещите машини.

Друг начин за насочване вниманието на потенциалните потребители към Вашия уеб сайт е, като изписвате интернет адреса си върху всеки отпечатан материал – бланки, визитки, рекламни материали и др.

ePay

Освен презентационен и информационен характер, Вашият уеб сайт може да има и търговски функции (електронен магазин). За да предоставяте тази услуга е необходимо да бъде изграден модул, в който клиентите могат да избират и поръчват стоките или услугите, които желаят, както и да могат да ги заплатят по електронен път.

За територията на Република България електронните разплащания се извършват от оператора ePay.bg. За да станете техен клиент (търговец) е необходимо да бъде извършена регистрация и да имате одобрен от ePay.bg електронен магазин, който да изпълнява необходимите операции, за да бъде валидна транзакцията (покупко-продажбата).

Какви са предимствата на електронната търговия пред традиционната?

 • Най-голямото предимство е намаляването на разходите за осъществяване на търговия, защото компютрите извършват цялата дейност и обработват информацията за целия Ви бизнес в Мрежата и извън нея.
 • В Мрежата всичко може да бъде измерено, всичко което се случва може да бъде проследено и преброено.
 • В традиционната търговия, за да си осигурят повече клиенти, фирмите влагат пари в реклама, набавят повече от необходимите стоки, които трябва да бъдат в наличност, за да задържат настоящите и да привлекат повече нови клиенти.
 • В стандартната търговия по-доброто местоположение на офиса или магазина струва по-скъпо, докато в Интернет всички търговци се състезават на един екран.
 • В традиционната търговия времето, което отделяте за разговори с клиента Ви струва пари, докато в Интернет тези разходи просто не съществуват.
 • Доволните клиенти обикновено споделят „доброто си попадение” със свои близки и познати. Така кръговете от потенциални клиенти се разрастват много по-бързо в Интернет, защото е по-бърз, по-евтин и е по-лесно да се свържеш с приятели и колеги в Мрежата. Потребителите в Мрежата наричат това „вирусно пазаруване“.

РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ

Интернет е идеалната среда за реклама на Вашия бизнес.

Планирането и реализацията на рекламни кампании в Интернет се осъществява при значително по-ниски организационни и производствени разходи, като същевременно се постигат отлични резултати с пълна и автоматизирана отчетност. Точно тя дава възможност за оптимално насочване на кампанията към целеви групи, часови пояси и обем на присъствие (импресии).

С намаляване на разходите за реклама Вие намалявате и себестойността на Вашите продукти или услуги, което ги прави конкурентни на пазара.

Най-често използваните инструменти за уеб реклама са:

 • Текстова реклама – описание на дейността, продуктите и услугите, които предлагате в текстови бюлетини.
 • Рекламни банери – функционират непрекъснато или периодично в определена уеб страница. Вашата реклама се редува с нечия друга, като предварително е установено колко пъти ще се появява всяка от тях.
 • Отварящи се прозорци – ефективно средство „да Ви видят”, дори само защото посетителите трябва да кликнат върху прозореца за да го затворят, но могат и да кликнат върху някой линк в рекламата и да научат повече за вас.
 • Големи отварящи се прозорци – те съдържат повече информация, могат да бъдат интерактивни или да представляват видео клип. С нарастване скоростта за сваляне на информация, те ще се използват все по-често.

ГамаСофт предоставя своите услуги съгласно Общите условия.