РАБОТА

Gama Soft предлага работа в един от най-съвременните и най-динамично развиващи се сектори – реализиране и предлагане на Интернет услуги.

Екипът ни е изграден от млади и мотивирани професионалисти в областите: Информационни технологии, уеб дизайн, маркетинг и реклама.

Чрез разработена система от обучителни програми ние предоставяме на нашите сътрудници възможности за усвояване на нови умения и професионално развитие при атрактивен пакет от стимулиращи условия.

Предложения за работа:

Търговски отдел

Позиция:
Търговски представител.

Изисквания:
– Мотивиран, инициативен и амбициозен специалист с динамичен стереотип;
– Образование и/или теоретична подготовка в сферата на маркетинга;
– Отлична комуникативност;
– Добри компютърни умения – Интернет, MS Office;
– Професионалният опит в директните продажби на стоки и услуги е предимство.

Отговорности:
– Създаване и поддържане на търговски контакти с клиенти на компанията;
– Активност и висок професионализъм при обслужване и консултации на клиентите на компанията по отношение на предлаганите продукти и услуги;
– Разширяване на съществуващата мрежа от клиенти и увеличаване обема на продажбите.

Необходими документи:
– Автобиография, акцентираща върху образование, професионален опит и квалификации. Посочете актуален e-mail за обратна връзка;
– Копия от дипломи и квалификационни документи;

Документите изпращайте на jobs@gms.bg