НАЧАЛО

В последните години Социалната комуникацията навлезе изключително бързо в живота ни. Интернет страниците, като средство за информация и комуникация, отдавна не отговарят на осъзнатия от бизнеса практически неограничен потенциал на Социалните мрежи.

Социалните мрежи, предлагат многообразие от маркетингови средства с които продуктите и услугите да достигат до крайният потребител.

С всеки изминал ден, все повече компании използват тези маркетингови инструменти и активно популяризират и предлагат своите продукти и услуги, чрез Социалните мрежи. Други компании тепърва осъзнават силата на този потенциал и едва сега започват да развиват това направление от маркетинговата политика.

„Гама Софт 2003” ООД предлага пълна гама услуги по консултиране разработване, реализация и популяризиране на различни по тематика, насоченост и обем профили в социалните мрежи. Опитът и познаването на възможностите на Facebook, Google+, Twitter и другите мрежи ни позволяват да предлагаме на нашите клиенти ефективни решения, оптимално обслужващи специфичните изисквания на техния бизнес.

Основната насока на нашата политиката е дейността ни да не се ограничава единствено в създаване и поддръжка на такива решения, защото само присъствие в Социалните мрежи далеч не изчерпва техните възможности. Водени от това разбиране ние разработваме и предлагаме максимално ефективни комплексни решения, позволяващи постигането на най-добри конкурентни предимства за бизнеса на нашите клиенти.